Fastum

Försäkringsservice

Fastum försäkringsservice hanterar vattenskada,

SKADEDJUR, naturskada och brandskada, samt

andra skador som kan drabba fastigheten.

Fastighetsförsäkring för BRF

En heltäckande fastighetsförsäkring till riktigt bra pris

FASTUMS FÖRSÄKRINGSSERVICE

Trygg och snabb försäkringsservice med erfaren personal.

VATTENSKADA

 • Hantering av skadeexpert
 • Utredning av skadeorsak
 • Torkning av skada
 • Kontakt med medlemmar och medlemmarnas försäkringsbolag ingår
 • Fastpris

övrigA SKADOR

Vi dokumenterar samtliga skade ärenden som anmäls till oss avsende.

 • Inbrott
 • Skadegörelse
 • Olyckor

Brand

Vid brand bistår vi föreningen i kontakten med försäkringsbolag, entreprenörer och boende. Vårt huvuduppdrag är att bevaka föreningens intressen vid återställning.

Skadedjur

Vi dokumenterar samtliga skadedjursärenden som anmäls till oss. Samt hänvisar boende till anknutet saneringsbolag.

SÅ GÅR DET TILL

Det allra viktigaste med en försäkring är den hjälp du får när det har hänt någonting.

Det är då vi försäkringsservice hjälper er som förening och era boende.

Boende anmäler

På webben kan du göra din anmälan när som helst på dygnet.

Anmälan verifieras med BankID.

Vi bekräftar

Vi går igenom anmälan och upprättar ett ärende. Vi skickar ut ärendet till anmälaren samt informerar föreningen om att en anmälan kommit in

Skadehantering

Vi anlitar en skadeutredare för att fastställa omfattning och orsak. Vi har en dialog med den boende och är behjälpliga under tiden skadan pågår.


FASTUMS FÖRSÄKRINGSSERVICE

 • Alltid hjälp vid hantering av skada
 • Mindre vattenskador hanteras utanför försäkringen & regleras enl. BRL och stadgar
 • Såväl boende som styrelse anmäler samtliga skador till Fastum försäkringsservice www.90220.se


 • Fastum Försäkringsservice lämnar råd om skadehantering
 • Vi bistår vid upprättande av skadeanmälan och i kontakten med försäkringsbolaget om skadan bör anmälas

HAR NI INTE FASTUMFÖRSÄKRING IDAG KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER