FastumFörsäkring

Fastighetsförsäkring med skydd för bl.a. vattenskada, inbrottsskada, naturskada och brandskada, samt andra skador som kan drabba fastigheten.

Fastighetsförsäkring för BRF

En heltäckande fastighetsförsäkring till riktigt bra pris

Frekvensskydd Vatten

En branschunik försäkring som minskar era försäkringskostnader

Fastums försäkringsservice

Trygg och snabb försäkringsservice med erfaren personal.

Akutskydd Jourentreprenör

Har ni inte jour idag? Med vår försäkringslösning ingår det alltid.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING FÖR BRF

 • Egendomsförsäkring (BIV)
 • Allrisk
 • Hyresförlust
 • Extrakostnader
 • Ansvar
 • Rättskydd
 • Kris
 • Olycksfall
 • Skadeståndsgaranti
 • Styrelseansvar
 • Sanering och husbock
 • Förmögenhetsbrott

FREKVENSSKYDD VATTEN

 • Mindre vattenskador hanteras utanför försäkringen & regleras enl. BRL
 • Utredning av skadeorsak ingår
 • Uttorkning ingår
 • Kontakt med medlemmar och medlemmarnas försäkringsbolag ingår
 • Självrisk 0,3 basbelopp


FASTUMS FÖRSÄKRINGSSERVICE

 • Alltid hjälp vid hantering skada
 • Såväl boende som styrelse anmäler samtliga skador till Fastumgruppen (90220.se)
 • Fastumgruppen lämnar råd om skadehantering
 • Bistår vid upprättande av skadeanmälan och i kontakten med Moderna om skadan bör anmälas

AKUTSKYDD JOURENTREPRENÖR

 • Alltid tillgång till jourentreprenör vid akut och pågående skada (dygnet runt)
 • Ingår 2h och bil
 • Fastpris

SÅ GÅR DET TILL

Det allra viktigaste med en försäkring är den hjälp du får när det har hänt någonting.

Det är då vi ska leverera vår försäkringsservice till dig.

Boende anmäler

På webben kan du göra din anmälan när som helst på dygnet.

Anmälan verifieras med BankID.

Vi bekräftar

Vi går igenom anmälan och upprättar ett ärende. Vi skickar ut ärendet till anmälaren samt informerar föreningen om att en anmälan kommit in

Skadehantering

Vi anlitar en skadeutredare för att fastställa omfattning och orsak. Vi har en dialog med den boende och är behjälpliga under tiden skadan pågår.

Försäkringsdokument

HAR NI INTE FASTUMFÖRSÄKRING IDAG KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER