mäklarservice

Beställning av

Mäklarbild

Vid frågor angående mäklarbilder kontakta vårt ServiceCenter på

90 220

Öppet Måndag – fredag kl 8.00–16.00

För att beställa mäklarbild krävs ett underskrivet förmedlingsuppdrag som bifogas i beställningsformuläret.

Fullmakten i förmedlingsuppdraget skall omfatta att fullmaktsgivaren godkänner utlämning av personuppgifter.

Mobilnummer till mäklaren/handläggare måste anges i handlingarna.


995 kr per mäklarbild

Priset är angivet exkl moms.